Zuivelbedrijf
In opdracht van Stichting Natuur en Milieu begeleidde ik een dialoog met Campina over het realiseren van een ‘koppositie’ als het gaat om mvo én de ambitie om de sector te laten volgen. Zomer 2006 lanceerde Campina haar nieuwe concept met Nederlandse melk, weidegang, duurzame soja en gezondere vetzuursamenstelling. De afspraken over het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja door leden melkveehouders van Campina zijn een primeur in Nederland en tot stand gebracht in samenwerking met Wereld Natuur Fonds en Solidaridad. Mijn rol was het initiëren en coördineren van deze samenwerking. Zomer 2008 is door de zuivelsector een initiatief voor duurzame ontwikkeling voor de gehele sector gelanceerd.

venster sluiten
Varkensketen
Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, vleesverwerkers, supermarktorganisaties, cateringbedrijven en slagers. Gezamenlijk werken zij aan continue verduurzaming van de productie in alle betrokken bedrijven. Ik heb een actieve rol gespeeld bij vernieuwende initiatieven van KDV en ik ben in 2014 aangesteld als voorzitter van de Raad van Advies.

Zie ook duurzaam varkensvlees.

venster sluiten
Bouwbedrijf
Om duurzaam bouwen en wonen een flinke impuls te kunnen geven is een samenwerking tot stand gebracht tussen Bam Woningbouw en Stichting Natuur en Milieu. Gezamenlijke doelstelling was het realiseren van een doorbraak voor passief bouwen en renoveren in de markt. Afspraak daarbij was dat Bam Woningbouw tevens zorgdraagt voor verduurzaming van eigen bouwprocessen als het gaat om emissies van fijn stof en gebruik van duurzame materialen. Mijn rol was het tot stand brengen van de afspraken en het begeleiden van de samenwerking.

Artikel

venster sluiten
Natuurboeren
Als initiatiefnemer en projectleider heb ik samen met boeren een project uitgevoerd om te komen tot een haalbaar marktconcept voor rundvlees van Oud-Hollandse rassen. Het ontwikkelde marktconcept heeft geleid tot succesvolle winkeltesten en de terugkeer van het Oud-Hollandse rund in de supermarkt. Momenteel begeleid ik de boeren bij de ontwikkeling van hun Stichting Natuurboer uit de buurt en bij hun profilering als natuurboeren. Met de natuurterreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel is een belangrijke samenwerking in ontwikkeling.

Artikel     Zie ook: www.natuurboeren.nl

venster sluiten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds meer bedrijven durven het verschil te maken en kiezen ervoor om hun bedrijf te ‘verrijken’ met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik werk graag met bedrijven, die inzien dat het mogelijk is om hun profit te verbeteren door winst te boeken op people, planet en pleasure. Samenwerken staat hierbij centraal: samen met opdrachtgevers ontwikkel ik plannen voor een juiste MVO strategie.

Voorbeeld:
Natuurboeren
Varkensketen
Bouwbedrijf