InnovatieNetwerk
Als mede-initiatiefnemer heb ik een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens in de varkenshouderij en pluimveehouderij. Als programmaleider heb ik samen met het betrokken bedrijven en experts, een aanpak en experimenten ontwikkeld om te komen tot een antibioticavrije productie in de varkensketen en pluimveeketen. De ontwikkeling en uitvoering van dit programma vond plaats in een periode van maatschappelijke en politieke discussie over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Dit innovatieprogramma levert een positieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over dit onderwerp.

Zie ook: http://www.innovatieagroennatuur.nl, antibioticavrij werken haalbaar, BNR interview

venster sluiten
Stichting Milieukeur
Als manager bij Stichting Milieukeur was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling agro/food. Ik gaf daarbij leiding aan 4 professionals en was verantwoordelijk voor marktontwikkeling en inhoudelijke ontwikkelingstrajecten. Een belangrijk onderdeel van het werk was het initiƫren en managen van strategische samenwerkingsverbanden met overheden, maatschappelijke organisaties, onderzoeksbureau's en bedrijven. Ook woordvoering en politieke lobby behoorden tot het takenpakket.

venster sluiten
Waterschap
Als hoofd afdeling Strategische Beleidsvorming gaf ik leiding aan een team van acht (senior) beleidsmedewerkers. Als afdeling speelden we een grote rol in het initiëren, het ontwikkelen en het managen van het waterschapsbeleid. Het ondersteunen en adviseren van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap was een belangrijk aspect. De gerealiseerde persoonlijke groei van medewerkers gaf mij de grootste voldoening. Dit bracht het waterschap een betere externe profilering.

venster sluiten
(Interim) management

Ik heb een heldere en coachende stijl van leidinggeven. Strategieën uitzetten en een organisatie op de kaart zetten: leidinggeven zit in mijn bloed.

Resultaat boeken is wat telt. Het is een kunst om alles uit het team en uit de mensen halen wat er in zit. Daarmee zorg ik voor een prettige en effectieve werksfeer. ‘Het is leuk om te werken!’

Voorbeeld:
InnovatieNetwerk
Waterschap
Stichting Milieukeur